Създаване на атласи и тяхното използване

Както във всяка техническа област, така и при работа с GPS агро картите, доброто подреждане на данните повишават ефективността при тяхното използване. Потребителите, които разполагат със ZEMap системата имат поне два типа карти – навигационната карта на Източна Европа и карта на земеделските имоти. В инструкцията е описано подробно как да създадете папка AgroMaps и в нея да копирате земеделската карта, докато навигационните данни се съдържат в папка Maps.

Screenshot_2015-08-26-22-23-17

Атласите всъщност представляват папки, които съдържат определен брой карти (файлове), групирани по някакъв признак. Нека да разгледаме тези три определения с малко повече пояснение.

 • ПапкиОсновната папка на системата, която ще намерите в таблета, е с име NavitelContent. Добре е в нея да създавате Вашите допълнителни папки, но това не е задължително.
 • Карти (файлове)- Файловете с карти за земеделие ще получите от нас, а навигационните карти на страните от Източна Европа, ще изтеглите от Интернет. Докато навигационните карти се копират директно в папка Maps, Вие ръчно ще трябва да копирате картите за земеделие според Вашите предпочитания и организация на данните.
 • Общ признакКартите могат да бъдат групирани по населени места, вид информация или някакъв друг признак. Тук Вие определяте по какъв начин да подредите данните за по-удобна работа.

Създаване на папки и копиране на данните

Преди да създадете атлас, трябва да имате създадена папка, в която да копирате файловете. Най-лесно това може да стане на компютъра, но понякога може да се наложи да направите тази процедура директно в таблета. В зависимост от настройките за сигурност на Вашият компютър и таблета, може въобще да не видите папка NavitelContent от Windows. Тогава използвайте някакъв файлов мениджър на таблета и чрез него създайте папка. За мен най-удобния File Manager за Android е ES File Explorer, който е безплатен и има много възможности. Сега можете да копирате в тази папка *.nm2 файловете в папката.

След като сте създали папката, която ще съдържа GPS картата на земеделските имоти, можете да направите друга папка с данните за Google Earth. Тук също нямате ограничения за мястото на папката, но е добре тя да бъде извън NavitelContent. Например създайте ImotiSat в основната памет на таблета и в нея копирайте всички *.KMZ файлове, които сте получили от нас.

Въпреки, че *.nm2 и *.KMZ файловете в общи линии съдържат еднаква информация, те са предназначени за две отделни приложения и нямат общо помежду си в прекия смисъл на думата. Докато *.nm2 се използва от навигационния софтуер Navitel, работещ под Android, *.KMZ файловете са предназначени за Google Earth, работещ под Windows или неговия мобилен еквивалент за Android.

Създаване на атлас

Въпреки, че вече сте създали необходимите папки и в тях се съдържат карти, Navitel все още не знае откъде да прочете данните. Вие еднократно трябва да укажете на приложението къде се намират Вашите данни, като след това лесно ще можете да превключвате между отделните карти. Това може да стане по следния начин.

 • Стартирайте Navitel.
 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти.
 • Изберете Добавяне на атлас.
 • Намерете папката, в която сте разположили Вашите данни.
 • Изберете иконата от дясно срещу името на папката (земно кълбо със знак +) и създайте атласа.

В случай, че неволно влезете в папката, използвайте стрелката в горната лява част на дисплея, за да се върнете едно ниво назад. Тогава ще можете да добавите папката като атлас.

Избор на активен атлас

След като имате създадени атласи, можете да превключвате между отделните карти по следния начин.

 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти
 • Изберете атлас, който да бъде текущ

Избраните карти ще се визуализират на дисплея и Вие сте готови за работа. Разбира се, можете да правите различни комбинации от атласи, като два атласа могат частично да съдържат едни и същи карти. Например в един атлас можете да имате само карта на земеделските имоти, в друг атлас можете да копирате същата карта на имотите, но заедно с навигационната карта на България.

Всъщност имате пълна свобода при организиране на Вашите данни, като само трябва да укажете на софтуера къде се намират те.

Пример за създаване и използване на атласи

Тук ще покажа един пример, при който имаме следната изходна информация:

 • Навигационна карта на България.
 • GPS карта на земеделските имоти на 18 села.
 • Файлове за Google Earth за същите 18 села.
 • GPS карта на горските масиви, създадена от лесоустройствен проект.

Следвайте описания ред на работа:

 • Създавате папка ImotiSat, в която копирате всички KMZ файлове на селата.

Folder ISat

 • Създавате в папка NavitelContent трите типа папки – AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Folder NCont

 • Копирайте следните файлове в описаните папки:
 • AgroMapsкопирайте *.nm2 файла, които съдържа GPS картата на земеделските имоти за всички села. Ако сме Ви изпратили повече от един *.nm2 файл, копирайте всички данни в тази папка.
 • AgroMapsRoutingКопирайте всички файлове от папка AgroMaps плюс навигационната карта на България, която сте свалили от сайта www.bgroutingmap.com
 • ForestMapsкопирайте картата на горските масиви, ако имате такава
 • Стартирайте на таблета или телефона приложението Navitel
 • Създайте нови атласи, като посочите местоположението на всяка една от трите папки AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Screenshot_2015-08-31-12-28-06

 • Изберете текущ атлас чрез Меню > Настройки > Потребителски карти и на дисплея ще видите активирата избраната карта

Screenshot_2015-08-31-12-29-14

Screenshot_2015-08-31-12-49-06

Атлас AgroMapsRouting, който съдържа обединени навигационната карта на България и GPS карта на имотите на 18 села.

 Screenshot_2015-08-31-12-50-12

Атлас ForestMaps, в който са разположени данните за горските масиви с атрибутивна информация за всеки подотдел.

С описаните процедури можете да организирате данните в системата по най-подходящия за Вас начин. Имената на файловете и папките можете да ги променяте в каквито искате, но това трябва да стане преди да създадете атласите.

Реклама

GPS карта на земеделските имоти за Android таблети и телефони

Собствениците на имоти и земеделските производители успешно използват GPS приемници за решаването на редица задачи. Докато отделни фирми предлагат качване на имоти в GPS приемници един по един, тук ще стане въпрос за значително по обем количество земеделски площи, при които описаните методи са неподходящи.

Нашата цел е проста – всеки земеделски производител да има в ръката си мощно средство за намиране на имоти и други обекти в землищата, в които работи, като системата трябва да бъде лесна за използване и на приемлива цена. Ние нямаме огромни офиси и не претендираме да сме открили топлата вода, но нашите оригинални идеи се копират много често.

 1. Необходимост от карта на земеделските имоти (КВС).

Един от основните проблеми, които стоят пред земеделските производители е намирането на имотите, които собствениците или общината отдават под аренда. Дори след започване на обработването на земята, много често се налага да се трасират контурите на имотите по редица причини. Тук на помощ идва GPS технологията, която съчетана с подходящ софтуер и качествена карта на имотите не само ще Ви помогне бързо да решите този проблем, но ще Ви направи напълно независими от знайни и незнайни „експерти“ в геодезията.Разбира се, това е валидно в случаите, когато точността от 2-3 метра е достатъчна. Ако трябва имотите да се трасират с точност 10-20 сантиметра, тогава трябва да се обърнете към лицензирана геодезическа фирма, която поддържа Вашето населено място.

Ръчното въвеждане на координати или качването на отделни имоти в различни уреди е много трудоемко и неудобно. За тази цел има друго решение – създаване на специализирана GPS карта, която съдържа контурите на всички имоти и техните номера, независимо от броя на имотите.

image001

Специализирана GPS карта на 13 землища

 За създаването на GPS карта с имоти, земеделските производители трябва да ни предоставят файл с разширение *.zem, който съдържа всички необходими данни за имотите на съответното населено място. Самият процес на компилиране на картата протича в седем стъпки, като междинния резултат е файл за Google Earth, който Вие получавате заедно с картата. В определени случаи карта може да бъде създадена от файлове с формати *.dwg, *.dxf, *.cad *.shp, *.mif и други векторни формати, но като основа винаги се използва *.zem файл.

Обикновено ZEM файловете са в следния вид: Pxxxxx.zem, където xxxxx представлява ЕКАТТЕ номера на населеното място. Например за село Радуй, файла е с име P61618.zem

2.       Използване на картата с Google Earth

Google Earth използва актуални и исторически изображения на района, заснети от спътници, самолети и наземни камери. Налагането на имотите върху сателитно изображение помага на земеделските производители да се ориентират по-лесно в масивите.

image003

Контури на имотите върху сателитно изображение в Google Earth

 На картата могат да бъдат включени и номерата на имотите, като на дисплея са показани и номера на масива и площта на имота.

 image005

Масив и номер на имота върху сателитната снимка

 В Google Earth можете да чертаете линии и площни обекти с различен цвят или да поставяте точки, което ще Ви помогне да следите как във времето се движи обработката на отделните масиви.

 image007

3D изглед на землище, наложено върху релефа и сателитна снимка

 На определени места, при отварянето на файла  за Google Earth се забелязва отместване на имотите спрямо сателитната снимка. В повечето случаи снимките са калибрирани правилно и нещата си идват на място. Имайте предвид, че сателитните снимки на Google Earth не винаги са координирани точно, затова контурите на имотите са правилната отправна точна, а не снимките. На следващия пример можете да видите снимка на район, където се застъпват две изображения на Google от различни дати.

 image009

Разлика в снимките за един и същ район е повече от 90 метра!

 Ясно се вижда, че изображението от север е направено както трябва, докато в южната част на снимката отместването е с цели 90 метра в посока югозапад. Поради тази причина, ако някъде има разминаване между имоти и снимка, грешката е в снимката, докато имотите са на точните си места. Това лесно може да се установи като просто обиколите някои имот, за чиито граници сте сигурни, че отговарят на границите по скица. Когато наложите записаната следа върху данните ще видите, че тя съвпада с имотите от ZEM файла, а не със сателитната снимка.

Какво може да се направи в случая докато Google Earth предложи точно координирани снимки? Не можем да направим много, но все пак можете да включите историческите изображения на Google Earth от меню Преглед > Исторически изображения. Така ще имате възможност да прегледате чрез плъзгане на лентата по-стари или по-нови изображения на района, които могат да бъдат правилно координирани.

 1. Използване на GPS карта с имотите в Android таблет на полето.

Когато в таблет или телефон с GPS приемник е инсталирана карта на землищата, при работа на полето Вие винаги ще знаете в кой имот се намирате и кои са съседните имоти. Също така ще можете да трасирате граничните точки на имота, който Ви интересува.

 image011 image013 image015

Карта на землища в таблет

 По този начин отпада необходимостта да въвеждате ръчно координати и да копирате отделни имоти в паметта на уреда. Достатъчно е да вземете със себе си таблета и да тръгнете към полето. Например ако трябва да трасирате имот 43 от масив 41, достатъчно е да напишете номера 41.43. За да няма объркване с други землища, в които също може да има масив 41 с имот 43, под номера ще видите името на населеното място.

image017  image019

Търсене на имот по номер в таблет, като в случая търсим горски имот 73.н чрез номера на отдела и подотдела.

 С цел да се избегне претрупване с информация на дисплея, номерата на имотите са изобразени само като символ до едно ниво на мащаб. Когато този символ се посочи, над иконата се показват данните за имота. Ако увеличите изображението достатъчно, ще видите надписани номерата на имотите на дисплея. В случай, че не знаете в кое населено място се намира имота, можете да докоснете номера от дисплея и ще видите под него името на селото.

 image021 image023

Записани следи и контури на имотите по КВС. Навигацията е лесна, просто следвайте синята линия или превключете на режим „компас“ ако предпочитане.

 Понякога работата на полето с GPS е свързана с определянето на площта и точното местоположение на обработената земя с цел идентификация в системата ИСАК. Когато имате инсталирана карта с имотите, Вие едновременно ще виждате границите на имотите по КВС и реално обработените площи, които сте обиколили с уреда. Така лесно ще се ориентирате още на терена дали има застъпване. Можете да използвате картата по време на самата обработка на земята. Тракториста ще вижда на дисплея границите на имотите, своето местоположение и траекторията, по която е минал, което е много полезно за него. Разбира се, точността на GPS приемника от 2-3 метра не Ви позволява да използвате системата за наторяване, например. За тази цел се използват диференциални GPS приемници с точност 0.10-0.20 метра. 

 1. На какви модели таблети и телефони с GPS може да се инсталира карта на земеделските имоти?

 На практика за всеки модел таблет или телефон, който работи с операционна система Android 2-4.x , може да се създаде GPS карта на земеделските имоти. Ако Вие вече притежавате такъв уред, можете спокойно да го използвате. В противен случай ще трябва да закупите подходящ таблет, с който ще работите.

image026image028

Различни модели таблети, работещи под Android

Въпреки, че карта може да се направи всеки Android базиран уред, при избора трябва да се ръководите от следните неща

 • Здравина – избирайте уред, предназначен за работа при външни условия или оборудвайте Вашето устройство с подходящ калъф.
 • Дисплей – колкото по-голям е дисплея, толкова повече имоти ще виждате на него. Търсете дисплей с IPS технология, защото видимостта при този дип екрани е по-добра.
 • Захранване – GPS приемниците в мобилните устройства консумират доста енергия, затова купувайте уред с по-мощна батерия или подсигурете за полето допълнителен източник на захранване, например соларна батерия.
 • Бърз процесор – GPS картата на земеделските имоти се ползва с лекота от всички уреди, но ако мислите да инсталирате над 20-30 землища в таблета, потърсете машина с по-бърз процесор

Един от защитените таблети, които тествахме, е произведен от фирма MTT. Можете да закупите този таблет както и защитени телефони с Android от магазина за екстремни комуникации Mobivil.

 MTT

 Точността, на която можете да разчитате обикновено е 2-3 метра, което е достатъчно за голяма част от задачите, решавани от земеделските производители. Все пак тази точност зависи от типа GPS приемник, който ползва Вашия таблет, от антената, мястото на разположение и други. Точността не се влияе от климата, затова можете да работите при всякакви метеорологични условия, стига таблета да е защитен от вода.

 1. Каква е цената за изработването на специализирана карта?

Цената за изработката на специализирана GPS карта с имотите за едно землище струва 99 лв. с ДДС. Например ако имате 3 землища, независимо какъв брой имоти се съдържат в тях, цената за изработката на картата ще бъде 377 лв. с ДДС заедно със софтуера и навигационна карта на Източна Европа (цената за тях е 80 лв). С картата за таблета, Вие ще получите и файл за Google Earth, чрез който можете да виждате имотите наложени върху сателитна снимка на района.

Тук говорим за земеделски карти, но всъщност за Android базирани уреди с GPS приемници може да се изработи специализирана карта от всякакви данни. Например ако за Вас представляват интерес подземни проводи и съоръжения (ППС), екологични зони или други обекти, на които е важно да знаете точното местоположение, не е никакъв проблем от Вашите данни да бъде изработена карта за Android базирано мобилно устройство.

 1. Какво предимство ми дава използването на Android таблет или телефон пред други устройства и програми?

На първо място, най-вероятно Вие вече имате мобилно устройство с GPS, работещо под операционна система Android и няма необходимост да закупувате допълнителна техника. Заедно с това, Вие ще имате следните предимства:

 • Голям дисплей с висока резолюция – колкото по-голям е дисплея, толкова повече имоти можете да виждате и по-лесно да се ориентирате в землището. Ерата на малките дисплеи с неадекватна резолюция отдавна приключи.
 • Бърз процесор – въпреки, че GPS картата на земеделските имоти е малка по размер, при една карта с 50-100 000 и повече имота е хубаво да имате бърз процесор. Всички съвременни Android устройства разполагат с мощни процесори, за които не са проблем карти със стотици хиляди имоти.
 • Отворена операционна система – за разлика от строго специализираните уреди, тук Вие можете да инсталирате каквото и когато пожелаете. В ръката си имате наистина уред, който е създаден да работи за Вас. Например можете да инсталирате безплатен софтуер, чрез който да очертавате Вашите имоти за системата ИСАК без да е необходимо да ползвате външни фирми.
 • Google Earth на полето – файлът, който получавате за Desktop компютър е съвместим с мобилната версия на Google Earth. При необходимост, Вие ще можете да виждате всички имоти и техните номера, нанесени върху сателитната снимка на района
 • Нямате нужда от мобилен интернет – всички имоти вече са инсталирани във Вашето устройство и ще работят без никаква необходимост от мобилен интернет. Можете да включите 3G връзката само ако искате да ползвате Google Earth.
 • Навигационен софтуер – заедно с GPS картата на имотите, Вие имате на разположение една от най-добрите навигационни карти на Източна Европа, включително България, която се обновява постоянно. Това ще Ви помогне лесно да стигнете до Вашите землища, а от тук нататък до конкретния имот, който Ви интересува.
 • Лекота при работа – няма нужда да сте специалисти по навигация, за да намирате лесно Вашите имоти. Стартирате програмата, пишете номера на имота и следвате правилната посока.
 • Оптимална цена – цената от 80 лв. за софтуера плюс навигационната карта и по 99 лв. за всяко землище е крайна цена с ДДС и се заплаща еднократно. Например ако работите в 7 землища, общата цена за всичко ще бъде 773 лв. с ДДС и толкова. Без никакви такси и ограничения, в ръката си ще имате всички десетки или стотици хиляди имота на разположение във всеки един момент.

7.       Какво трябва да направя, за да имам GPS карта на земеделските имоти в моето мобилно устройство?

Ако имате мобилно устройство, работещо с операционна система Android 2 или по-висока и имате GPS приемник в него, за Вас лесно можем да направим GPS карта на всички имоти, независимо колко на брой са те. Стъпките са следните:

 • Изпращате на адрес kmetodiev@hotmail.com всички *.zem файлове на населените места, за които искате да бъде създадена карта. Не забравяйте в писмото да оставите име и телефон за контакт.
 • Ако Вашите файлове са коректни, ще бъде създадена GPS карта на земеделските имоти и ще получите уведомление за това.
 • Заплащате чрез банков превод сумата за навигационния софтуер и картата на имотите, като информация за плащането ще намерите тук.
 • Навигационният софтуер и картата на страните от Източна Европа (включително България) сваляте от Интернет, като от нас ще получите код за активация и файл, който представлява GPS карта на имотите и просто трябва да го копирате в Вашето мобилно устройство. Като допълнение ще получите безплатно още един файл за Google Earth, където можете да видите имотите върху сателитна снимка на района.

 SC20140420-165725

Навигационна карта на България

  За всички новости и полезни статии, които ще помогнат на земеделските производители да решават иначе сложни и скъпи задачи, следете нашите страници:

ВНИМАНИЕ! Ние не разполагаме с данни за имотите в отделните землища. За да бъде изработена GPS карта за дадени землища, клиента трябва да ни предостави *.zem файлове с имотите с правилно генерирани данни в него.

За въпроси относно създаването на GPS карта на имотите, чиито отговори не намирате в статията, можете да се свържете с Красимир Методиев на телефон 0898/699-755  или пишете на адрес kmetodiev@hotmail.com

За въпроси относно навигационния софтуер Navitel и закупуването на картитеможете да се свържете с Петър Христов на телефон 0878/398-695 (през седмицата между 09:00 и 18:00) или пишете на адрес map@bgroutingmap.com

Няколко снимки от тестовете на полето:

 image031

image035

 

Съвети при търсене на имот по номер в GPS агро картата.

Всичко започва от скицата, която съдържа данни за имота – графика, номер и понякога координати. Информацията в GPS картата на земеделските имоти е структурирана по такъв начин, че търсенето на имот по номер да става лесно и еднозначно.  Преди да обясня работата със софтуера се налагат някои уточнения относно системата за идентификация на имотите в България.

 • Идентификация на земеделските имоти в България

Принципът на идентификация на имотите е да се върви от общото към частното или казано с други думи – Населено място > Масив > Имот.

BG Map

Това са трите параметъра под формата на номера, с които може да се идентифицира всеки земеделски имот в България.

  • Населено място – Всяко землище на град или село има уникален пет цифрен номер, известен като ЕКАТТЕ (Единент класификатор на административно-териториалните и териториалните единици). Подобно на пощенския код, знаеки този номер Вие еднозначно можете да определите името на населеното място и обратно – ако знаете името, лесно ще намерите кода. Можете да използвате за целта сайта www.ekatte.com
  • Масив – В кадастралните карти на градовете квартали се наричат съвкупността от парцели, заградени от улици. При земеделските имоти нещата са същите, но тук говорим за имоти, оградени от земеделски пътища за достъп. Масивите в едно село са уникални в рамките на населеното място и обикновено се означават с 1, 2 или 3 цифри. Те показват в кой район на землището се намират имотите.
  • Имот – Земеделските имоти са част от масивите, като техните номера са уникални за масива, в който се намират. Например в масив 125 може да има само един имот с номер 9, но в селото обикновено има толкова имота с номер 9, колкото са и масивите.

Предвид казаното до тук става ясно, че един имот може еднозначно да бъде идентифициран чрез пълния му номер във вида ЕКАТТЕ.Масив.Имот, например 39150.125.9

 • Означаване на имотите върху скиците

Собствениците на имоти обикновено разполагат със скици, които са изчертани в много широк времеви период – от 1970 г до днес. През това време номерирането на имотите може да е претърпяло промени, например номерата на имотите вече да са други. При всички случай на скицата трябва да е отразен и стария номер, за да няма объркване.

Skica 58.23

Ето например как имот 9 от масив 125 в село Кошарево може да бъде означен в скиците:

  • 39150.125.9
  • Кошарево, 125.9
  • 39150-125-009
  • 125009
  • Други подобни варианти

В крайна сметка става въпрос за един и същи имот, който няма как да объркате в системата.

 • Номерация на имотите в GPS картата за земеделие ZEMap

В GPS картата на земеделските имоти за Android номерацията е максимално улеснена. При търсене на имот се въвежда само масива и номера на имота (например 125.9), като под него се появява името на селото, за което се отнася.

 Screenshot_2015-03-16-20-51-55

ЕКАТТЕ номерът върху дисплея само ще пречи, затова няма смисъл да се използва. Ако на Вашата скица означението е друго, например 125009, нулите не се пишат а се въвежда директно 125.9

 • Съвети при търсене на имот по номер

Нашата GPS карта се използва най-често от земеделски производители, които работят в до 10-15 землища.  В този смисъл когато при търсене на имот напишете 125.9, в най-лошия случай на дисплея ще видите 10-15 резултата в списък, като под всеки имот ще пише името на селото в което се намират. Просто изберете от списъка имота, който Ви интересува и системата ще видите неговите граници с готовност за навигация.

 • Търсене в конкретно населено място

Ако работите с повече землища или искате да конкретизирате дадено населено място, можете да използвате търсене по адрес. Изберете Меню > Намери > Най-близките места > Пощенски адрес (Посочете населено място) > Услуги > 125.9

Screenshot_2015-03-16-20-53-22

По този начин Вие указвате на системата в кое населено място първо да търси дадения имот. В списъка на първо място ще е посоченото землище, но ако имот с такъв номер има и в други землища, под него ще се покажат и те.

 • Разликата между търсене в меню Текуща позиция и Курсор

Системата винаги търси най-близки имоти до определена изходна точка. Ако Вие се намирате на полето и GPS приемника на Вашето устройство е активиран, тогава можете да изберете Текуща позиция като област на търсене. Като отправна точна ще се използва Вашето местоположение в момента, определено от GPS приемника. При изключен GPS тази функция не е активна и трябва да използвате следващото меню.

Screenshot_2015-03-16-20-59-31

При избиране на Курсор системата започва да търси най-близки места от мястото на картата, което сте разглеждали последно. Тази функция е полезна когато сте далеч от населеното място, в което се намира имота или GPS приемника е изключен.

 • Използване на меню Хронология

Всеки обект (имот, град, хотел и т.н.), който сте търсили при използването на софтуера, се записва в меню Хронология. Няма нужда да правите нищо, за да видите последните търсени обекти в това меню – те просто се записват, като винаги последните обекти са най-отгоре.

Screenshot_2015-03-16-20-53-36

По този начин на по-късен етап можете директно да посочите имот, който вече сте търсили и да използвате навигация към него.

 • Запазване и търсене на имот в меню Любими

Броят на имотите в едно землище може да надмине 5000. GPS картата на земеделските имоти с лекота се справя с голям брой имоти от порядъка на 50-100000, но за Вас може да е проблем правилната подредба на Вашите имоти при търсенето. За улеснение можете да запишете като любима точка определени имоти и да направите собствен списък с най-често използваните номера.

Screenshot_2015-03-16-20-54-31

Намерете определен имот по един от описаните начини в предишните точки. Изберете имота от списъка и посочете символа Карта от горния десен ъгъл на дисплея. След това изберете Съхрани тази точка от маршрута в долния десен ъгъл на дисплея. В менюто Точка от маршрута ще видите географските координати обекта, като за Вас остава да зададете Име и Описание, ако имате нужда от такова.  Параметъра Извести преди е много полезен при трасиране на определени точки от имота, но за него ще стане дума в друга статия, посветена на практическото трасиране на имоти.

 Screenshot_2015-03-16-20-56-11

 • Предварителен оглед на картата върху дисплея

Често земеделските производители знаят в коя част на землището се намира дадения имот. В такъв случай е полезно да огледате имотите „от високо“ върху дисплея на мобилното устройство.

Screenshot_2015-03-16-20-57-16

Чрез функциите за мащабиране на изображението можете да увеличите картата докато се покажат иконите с номерата на имотите. Ако докоснете някоя икона, ще разберете номера на масива и имота, а при още малко увеличение ще се покажат всички номера.

Screenshot_2015-03-16-20-58-14

Вие можете да настройвате на какъв мащаб да се показват номерата и иконите на имотите. Необходимо е да прочетете тази статия, в която е описано подробно как става това. Можете да посетите и видеоканала ZEMap в YouTube, където има различни видео инструкции за работа със системата, включително и за търсене на имот по номер.

Screenshot_2015-03-16-20-57-47

В процеса на работа със системата всеки потребител открива най-лесния за него начин на търсене и трасиране на имоти. Едно от предимствата на GPS картата на земеделските имоти за Android е интуитивната работа с графичната и текстова информация, която бързо се усвоява дори от потребители без особени познания в областта на навигацията.