Съвети при търсене на имот по номер в GPS агро картата.

Всичко започва от скицата, която съдържа данни за имота – графика, номер и понякога координати. Информацията в GPS картата на земеделските имоти е структурирана по такъв начин, че търсенето на имот по номер да става лесно и еднозначно.  Преди да обясня работата със софтуера се налагат някои уточнения относно системата за идентификация на имотите в България.

 • Идентификация на земеделските имоти в България

Принципът на идентификация на имотите е да се върви от общото към частното или казано с други думи – Населено място > Масив > Имот.

BG Map

Това са трите параметъра под формата на номера, с които може да се идентифицира всеки земеделски имот в България.

  • Населено място – Всяко землище на град или село има уникален пет цифрен номер, известен като ЕКАТТЕ (Единент класификатор на административно-териториалните и териториалните единици). Подобно на пощенския код, знаеки този номер Вие еднозначно можете да определите името на населеното място и обратно – ако знаете името, лесно ще намерите кода. Можете да използвате за целта сайта www.ekatte.com
  • Масив – В кадастралните карти на градовете квартали се наричат съвкупността от парцели, заградени от улици. При земеделските имоти нещата са същите, но тук говорим за имоти, оградени от земеделски пътища за достъп. Масивите в едно село са уникални в рамките на населеното място и обикновено се означават с 1, 2 или 3 цифри. Те показват в кой район на землището се намират имотите.
  • Имот – Земеделските имоти са част от масивите, като техните номера са уникални за масива, в който се намират. Например в масив 125 може да има само един имот с номер 9, но в селото обикновено има толкова имота с номер 9, колкото са и масивите.

Предвид казаното до тук става ясно, че един имот може еднозначно да бъде идентифициран чрез пълния му номер във вида ЕКАТТЕ.Масив.Имот, например 39150.125.9

 • Означаване на имотите върху скиците

Собствениците на имоти обикновено разполагат със скици, които са изчертани в много широк времеви период – от 1970 г до днес. През това време номерирането на имотите може да е претърпяло промени, например номерата на имотите вече да са други. При всички случай на скицата трябва да е отразен и стария номер, за да няма объркване.

Skica 58.23

Ето например как имот 9 от масив 125 в село Кошарево може да бъде означен в скиците:

  • 39150.125.9
  • Кошарево, 125.9
  • 39150-125-009
  • 125009
  • Други подобни варианти

В крайна сметка става въпрос за един и същи имот, който няма как да объркате в системата.

 • Номерация на имотите в GPS картата за земеделие ZEMap

В GPS картата на земеделските имоти за Android номерацията е максимално улеснена. При търсене на имот се въвежда само масива и номера на имота (например 125.9), като под него се появява името на селото, за което се отнася.

 Screenshot_2015-03-16-20-51-55

ЕКАТТЕ номерът върху дисплея само ще пречи, затова няма смисъл да се използва. Ако на Вашата скица означението е друго, например 125009, нулите не се пишат а се въвежда директно 125.9

 • Съвети при търсене на имот по номер

Нашата GPS карта се използва най-често от земеделски производители, които работят в до 10-15 землища.  В този смисъл когато при търсене на имот напишете 125.9, в най-лошия случай на дисплея ще видите 10-15 резултата в списък, като под всеки имот ще пише името на селото в което се намират. Просто изберете от списъка имота, който Ви интересува и системата ще видите неговите граници с готовност за навигация.

 • Търсене в конкретно населено място

Ако работите с повече землища или искате да конкретизирате дадено населено място, можете да използвате търсене по адрес. Изберете Меню > Намери > Най-близките места > Пощенски адрес (Посочете населено място) > Услуги > 125.9

Screenshot_2015-03-16-20-53-22

По този начин Вие указвате на системата в кое населено място първо да търси дадения имот. В списъка на първо място ще е посоченото землище, но ако имот с такъв номер има и в други землища, под него ще се покажат и те.

 • Разликата между търсене в меню Текуща позиция и Курсор

Системата винаги търси най-близки имоти до определена изходна точка. Ако Вие се намирате на полето и GPS приемника на Вашето устройство е активиран, тогава можете да изберете Текуща позиция като област на търсене. Като отправна точна ще се използва Вашето местоположение в момента, определено от GPS приемника. При изключен GPS тази функция не е активна и трябва да използвате следващото меню.

Screenshot_2015-03-16-20-59-31

При избиране на Курсор системата започва да търси най-близки места от мястото на картата, което сте разглеждали последно. Тази функция е полезна когато сте далеч от населеното място, в което се намира имота или GPS приемника е изключен.

 • Използване на меню Хронология

Всеки обект (имот, град, хотел и т.н.), който сте търсили при използването на софтуера, се записва в меню Хронология. Няма нужда да правите нищо, за да видите последните търсени обекти в това меню – те просто се записват, като винаги последните обекти са най-отгоре.

Screenshot_2015-03-16-20-53-36

По този начин на по-късен етап можете директно да посочите имот, който вече сте търсили и да използвате навигация към него.

 • Запазване и търсене на имот в меню Любими

Броят на имотите в едно землище може да надмине 5000. GPS картата на земеделските имоти с лекота се справя с голям брой имоти от порядъка на 50-100000, но за Вас може да е проблем правилната подредба на Вашите имоти при търсенето. За улеснение можете да запишете като любима точка определени имоти и да направите собствен списък с най-често използваните номера.

Screenshot_2015-03-16-20-54-31

Намерете определен имот по един от описаните начини в предишните точки. Изберете имота от списъка и посочете символа Карта от горния десен ъгъл на дисплея. След това изберете Съхрани тази точка от маршрута в долния десен ъгъл на дисплея. В менюто Точка от маршрута ще видите географските координати обекта, като за Вас остава да зададете Име и Описание, ако имате нужда от такова.  Параметъра Извести преди е много полезен при трасиране на определени точки от имота, но за него ще стане дума в друга статия, посветена на практическото трасиране на имоти.

 Screenshot_2015-03-16-20-56-11

 • Предварителен оглед на картата върху дисплея

Често земеделските производители знаят в коя част на землището се намира дадения имот. В такъв случай е полезно да огледате имотите „от високо“ върху дисплея на мобилното устройство.

Screenshot_2015-03-16-20-57-16

Чрез функциите за мащабиране на изображението можете да увеличите картата докато се покажат иконите с номерата на имотите. Ако докоснете някоя икона, ще разберете номера на масива и имота, а при още малко увеличение ще се покажат всички номера.

Screenshot_2015-03-16-20-58-14

Вие можете да настройвате на какъв мащаб да се показват номерата и иконите на имотите. Необходимо е да прочетете тази статия, в която е описано подробно как става това. Можете да посетите и видеоканала ZEMap в YouTube, където има различни видео инструкции за работа със системата, включително и за търсене на имот по номер.

Screenshot_2015-03-16-20-57-47

В процеса на работа със системата всеки потребител открива най-лесния за него начин на търсене и трасиране на имоти. Едно от предимствата на GPS картата на земеделските имоти за Android е интуитивната работа с графичната и текстова информация, която бързо се усвоява дори от потребители без особени познания в областта на навигацията.

Реклама