Видимост на иконите и номерата на имотите при различни мащаби

При създаването на GPS картата на земеделските имоти са използвани оптималните параметри на мащабиране. Въпреки това, Вие можете да променяте настройките в определени граници.

 Screenshot_2014-11-29-20-37-20

Когато разглеждате картата от „високо“, в началото ще виждате само контурите на землищата. Приближавайки графиката, в един момент ще видите очертанията на имотите, но иконите ще се появят при мащаб 50 метра и надолу. Номерата на имотите се визуализират от мащаб 20 метра и по-малко.

Screenshot_2014-11-29-20-36-24

За да промените настройките на мащабиране направете следното:

  • Изберете Меню > Настройки > Филтър POI > Услуги > Промени всичките „Услуги“
  • Променете стойностите на Видяно при мащаби: 5м-120м
  • Променете стойностите на Етикети, наблюдавани при мащаби: 5м-50м
  • Изберете ОК и след това потвърдете с Да

Когато избирате меню Услуги, трябва да докоснете иконата в дясната страна на лентата, която прилича на зъбно колело.

 Screenshot_2014-11-29-20-37-30

Максималните стойности, които можете да задавате са 120 метра. Дори да зададете 200 метра за иконите например, те няма да се виждат на такъв мащаб, защото това ограничение е заложено при създаването на картата. Всъщност над 120 метра визуализация на икони и номера е излишна, достатъчно е да се виждат само контурите на имотите.

Screenshot_2014-11-29-20-37-41

Винаги когато пожелаете, можете да възстановите фабричните настройки като изберете Възстанови по подразбиране. Тогава автоматично за иконите ще бъде зададена стойност 50 метра, а за надписите 20 метра.

В клипа от ZEMap канала в YouTube можете да видите стъпка по стъпка как се правят настройките.

 

 

Реклама