Ръководство за работа с GPS карта на земеделските имоти (КВС) за Android мобилни устройства

Инсталирането на картата става много лесно и се свежда до елементарно копиране на файла. Необходими са няколко бързи настройки и Вие ще имате на длан всички имоти, за които сте пожелали да имате карта. Цялата процедура отнема не повече от 5 минути. 2014-04-20-08-51-52

  1. Инсталирайте софтуера, който можете да свалите оттук (пробна версия за 6 дни).
  2. Стартирайте софтуера, за да се създаде основната папка.
  3. Чрез компютъра или директно в мобилното устройство създайте папка AgroMaps в основната папка NavitelContent.
  4. Копирайте в нея файлът ZEMap.nm2, който сте получили от нас.
  5. Създайте нов атлас, като посочите папка AgroMaps за атласа.
  6. Изключете всички on-line услуги за да нямате излишни въпроси от софтуера.
  7. Вече имате GPS карта на земеделските имоти във Вашето мобилно устройство.

Файловете за Google Earth, които сте получили от нас нямат нищо общо със същинската карта. Тези файлове можете да ги копирате в която и да е папка на мобилното устройство и на компютъра. Инсталирайте Google Earth и просто стартирайте някои от *.kmz файловете. Върху сателитната снимка ще се отворят всички имоти с техните граници и номера. Ако използвате устройство Samsung, дори да имате инсталиран Google Earth уреда не отваря автоматично *.kmz файловете. Това е странно решение на Samsung, но ние трябва да се съобразяваме с него. За целта свалете безплатната програма KMZL to Earth и тогава стартирайте *.kmz файла. Пълното ръководство в PDF формат, готово за разпечатване, можете да свалите оттук. Screenshot_2015-02-22-12-53-04

Реклама