Създаване на атласи и тяхното използване

Както във всяка техническа област, така и при работа с GPS агро картите, доброто подреждане на данните повишават ефективността при тяхното използване. Потребителите, които разполагат със ZEMap системата имат поне два типа карти – навигационната карта на Източна Европа и карта на земеделските имоти. В инструкцията е описано подробно как да създадете папка AgroMaps и в нея да копирате земеделската карта, докато навигационните данни се съдържат в папка Maps.

Screenshot_2015-08-26-22-23-17

Атласите всъщност представляват папки, които съдържат определен брой карти (файлове), групирани по някакъв признак. Нека да разгледаме тези три определения с малко повече пояснение.

 • ПапкиОсновната папка на системата, която ще намерите в таблета, е с име NavitelContent. Добре е в нея да създавате Вашите допълнителни папки, но това не е задължително.
 • Карти (файлове)- Файловете с карти за земеделие ще получите от нас, а навигационните карти на страните от Източна Европа, ще изтеглите от Интернет. Докато навигационните карти се копират директно в папка Maps, Вие ръчно ще трябва да копирате картите за земеделие според Вашите предпочитания и организация на данните.
 • Общ признакКартите могат да бъдат групирани по населени места, вид информация или някакъв друг признак. Тук Вие определяте по какъв начин да подредите данните за по-удобна работа.

Създаване на папки и копиране на данните

Преди да създадете атлас, трябва да имате създадена папка, в която да копирате файловете. Най-лесно това може да стане на компютъра, но понякога може да се наложи да направите тази процедура директно в таблета. В зависимост от настройките за сигурност на Вашият компютър и таблета, може въобще да не видите папка NavitelContent от Windows. Тогава използвайте някакъв файлов мениджър на таблета и чрез него създайте папка. За мен най-удобния File Manager за Android е ES File Explorer, който е безплатен и има много възможности. Сега можете да копирате в тази папка *.nm2 файловете в папката.

След като сте създали папката, която ще съдържа GPS картата на земеделските имоти, можете да направите друга папка с данните за Google Earth. Тук също нямате ограничения за мястото на папката, но е добре тя да бъде извън NavitelContent. Например създайте ImotiSat в основната памет на таблета и в нея копирайте всички *.KMZ файлове, които сте получили от нас.

Въпреки, че *.nm2 и *.KMZ файловете в общи линии съдържат еднаква информация, те са предназначени за две отделни приложения и нямат общо помежду си в прекия смисъл на думата. Докато *.nm2 се използва от навигационния софтуер Navitel, работещ под Android, *.KMZ файловете са предназначени за Google Earth, работещ под Windows или неговия мобилен еквивалент за Android.

Създаване на атлас

Въпреки, че вече сте създали необходимите папки и в тях се съдържат карти, Navitel все още не знае откъде да прочете данните. Вие еднократно трябва да укажете на приложението къде се намират Вашите данни, като след това лесно ще можете да превключвате между отделните карти. Това може да стане по следния начин.

 • Стартирайте Navitel.
 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти.
 • Изберете Добавяне на атлас.
 • Намерете папката, в която сте разположили Вашите данни.
 • Изберете иконата от дясно срещу името на папката (земно кълбо със знак +) и създайте атласа.

В случай, че неволно влезете в папката, използвайте стрелката в горната лява част на дисплея, за да се върнете едно ниво назад. Тогава ще можете да добавите папката като атлас.

Избор на активен атлас

След като имате създадени атласи, можете да превключвате между отделните карти по следния начин.

 • Изберете Меню > Настройки > Потребителски карти
 • Изберете атлас, който да бъде текущ

Избраните карти ще се визуализират на дисплея и Вие сте готови за работа. Разбира се, можете да правите различни комбинации от атласи, като два атласа могат частично да съдържат едни и същи карти. Например в един атлас можете да имате само карта на земеделските имоти, в друг атлас можете да копирате същата карта на имотите, но заедно с навигационната карта на България.

Всъщност имате пълна свобода при организиране на Вашите данни, като само трябва да укажете на софтуера къде се намират те.

Пример за създаване и използване на атласи

Тук ще покажа един пример, при който имаме следната изходна информация:

 • Навигационна карта на България.
 • GPS карта на земеделските имоти на 18 села.
 • Файлове за Google Earth за същите 18 села.
 • GPS карта на горските масиви, създадена от лесоустройствен проект.

Следвайте описания ред на работа:

 • Създавате папка ImotiSat, в която копирате всички KMZ файлове на селата.

Folder ISat

 • Създавате в папка NavitelContent трите типа папки – AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Folder NCont

 • Копирайте следните файлове в описаните папки:
 • AgroMapsкопирайте *.nm2 файла, които съдържа GPS картата на земеделските имоти за всички села. Ако сме Ви изпратили повече от един *.nm2 файл, копирайте всички данни в тази папка.
 • AgroMapsRoutingКопирайте всички файлове от папка AgroMaps плюс навигационната карта на България, която сте свалили от сайта www.bgroutingmap.com
 • ForestMapsкопирайте картата на горските масиви, ако имате такава
 • Стартирайте на таблета или телефона приложението Navitel
 • Създайте нови атласи, като посочите местоположението на всяка една от трите папки AgroMaps, AgroMapsRouting и ForestMaps.

Screenshot_2015-08-31-12-28-06

 • Изберете текущ атлас чрез Меню > Настройки > Потребителски карти и на дисплея ще видите активирата избраната карта

Screenshot_2015-08-31-12-29-14

Screenshot_2015-08-31-12-49-06

Атлас AgroMapsRouting, който съдържа обединени навигационната карта на България и GPS карта на имотите на 18 села.

 Screenshot_2015-08-31-12-50-12

Атлас ForestMaps, в който са разположени данните за горските масиви с атрибутивна информация за всеки подотдел.

С описаните процедури можете да организирате данните в системата по най-подходящия за Вас начин. Имената на файловете и папките можете да ги променяте в каквито искате, но това трябва да стане преди да създадете атласите.

Реклама

Анализ на застъпени и необработени земеделски площи с Google Earth Pro

Използвайки GPS картата на имотите за Android, Вие имате пълен контрол върху случващото се на полето. Така лесно можете да избегнете застъпване на чужди имоти или оставяне на необработени части от Вашите земи. Когато очертаете масивите с таблет или телефон с програмата GPX Logger, заедно с SHP (шейп) файловете можете да създадете и файл за Google Earth Pro. В тази статия ще научите как можете да оцените Вашата работа чрез сравнителен анализ между обработената земя и реалните граници на имотите.

GEP

 • GPS карта и KMZ файлове с имотите.

Ако сте ни изпратили данни за Вашето землище,  Вие вече разполагате с всички необходими неща за да използвате пълноценно GPS картата на полето. Заедно с нея Вие имате и KMZ файл, който можете да отворите с Google Earth Pro за мобилно устройство и компютър.

GE_KVS

Само стартирайте файла с името на селото и Google Earth Pro ще наложи имотите върху сателитната снимка.

 • Очертаване на реално обработените площи с GPX Logger.

Очертаването на реално обработените площи е обяснено подробно в статията за работа с безплатния софтуер GPX Logger. Разбира се, можете да използвате всеки друг софтуер за Android, който записва следата в GPX формат.

Logger

На полето трябва да обиколите контура на земеделските блокове, като по този начин ще имате данни за очертаване в системата ИСАК и файл за предварителен анализ още преди да сте предали шейп файл в общинската служба.

 • Конвертиране на GPX файловете към SHP и KML формати.

В статията за очертаването на имоти има подробно обяснение как се конвертира записания на полето GPX файл до SHP (шейп) файл за системата ИСАК.

KML

Конвертирането от GPX до KML файл става по същия начин, като единствено при генерирането на новия файл трябва да укажете, че искате KML файла вместо SHP. Остава да стартирате KML файла данните ще се бъдат визуализирани върху сателитната снимка заедно с контурите и номерата на имотите от GPS картата.

 • Сравнителен анализ на данните чрез Google Earth Pro.

При първоначалното стартиране на KML файла Вие ще видите като червена линия очертаните имоти, наложени върху сателитна снимка и границите на имотите.

Log_1

Не е проблем да използвате в този вид данните, но по-добре да промените настройките така, че очертаните площи да се визуализират като запълнен контур с цвят. Изберете контура от списъка и с десен бутон на мишката изберете:

 Свойства > Стил,цвят > Площ: Цвят=Запълнен с контури

Log_2

Направете настройки за контура и цвета на запълване, като можете да задавате и прозрачността на цвета с параметъра Плътност. По този начин ще виждате като през стъкло обекти под запълнения контур.

Сега по-ясно се вижда реално обработената част от масива и в какви посоки имате застъпване или необработени площи. Остава само да изчертаете с мишката тези части и да определите тяхната площ. Това става по следния начин:

 • Изберете иконата за Добавяне на многоъгълник.
 • Задайте име на контура, както и цветовете на линията и запълването.
 • Без да затваряте този прозорец, започнете да изчертавате допълнителния контур като обиколите с мишката зоните на пресичане. За удобство можете да го преместете така накъде встрани от обекта.

Log_4

 • Потвърдете записа на контура с бутона OK на прозореца Редактиране на: Многоъгълник.
 • Направете това за всички контури на застъпване и недообработване, на които искате да определите площта.
 • Изберете контур от списъка и с десен бутон на мишката изберете Свойства > Мерки.

Log_5

В менюто Мерки можете да видите обиколката и площта на избрания контур. В примера имаме имотът, който е трябвало да бъде обработен е 12.45. Реално има навлизане в имот 12.46 с 782 m2 и навлизане в имот 12.44 със 186 m2. Поради факта, че Вие изчертавате ръчно зоните на застъпване, площите не са абсолютно точни, но почти се доближават до резултатите от автоматизираната оценка.

Log_6

Въпреки, че стойностите изглеждат малки, за обработваем имот с площ 2458 m2 това е твърде много.

Следвайки описаните стъпки на измерване и обработка на данните, Вие ще имате предварителна оценка на ситуацията. Най-добрият начин е да избегнете застъпване на съседните имоти, като за тази цел използвате GPS агро картата, която създаваме от Вашите данни.

Идентификация (очертаване) на имоти с таблет или телефон, оборудван с GPS приемник

Още от момента, в който човек е започнал да обработва земята, се е появила нуждата от определяне на нейните граници. Идентификацията на имоти и определяне на обработваемата площ е особено актуална днес. Все повече земеделски производители очертават с GPS своите имоти и ги предоставят в Общинските служби по земеделие. В тази статия се описва подробно как с таблет или телефон, оборудван с GPS можете да измерите и обработите данните до вид, готов за предаване за системата ИСАК.

1

Преди да премина към същинската част на статията се налага да направя някои уточнения.

 • Най-добрият начин за очертаване на площи е да наемете лицензирана фирма, която да свърши цялата работа вместо Вас.
 • Когато някой Ви предложи даден GPS приемник и твърди, че това е уред специално за очертаване на площи, бъдете внимателни. Уредите, с които можете да постигнете точност 0.30-0.50 m струват над 5 000 лв и не се продават в големите магазини за техника, защото не са „ширпотреба“.
 • На практика във всеки модерен таблет или телефон е инсталиран GPS приемник, който най-често превъзхожда по своите показатели известните марки приемници, които се използват в момента. Разликата е, че Вие избирате най-добрият софтуер, който ще отговори на Вашите изисквания, като точността е една и съща – от порядъка на 2-3 метра.
 • Очертаването на площи с таблет или телефон с GPS е много по-точно, лесно и бързо в сравнение с опита да определите “на око“ върху самолетна снимка земеделските имоти, които обработвате.

Не представлява особена трудност сами да очертаете имотите си, като за целта ще Ви трябва малко време и следните неща:

 • Телефон или таблет с GPSнай-вероятно имате вече такова устройство, независимо дали работи под Android, Windows Phone или друга система.
 • Софтуер за телефона или таблетачрез него на полето ще записвате данните при обиколката на Вашите имоти
 • Софтуер за компютърчрез този софтуер ще проверите какви данни сте записали на полето, ще ги редактирате ако има нужда и ще конвертирате файловете във формат, който може да бъде прочетен от Общинската служба по земеделие.

Когато говорим за какъвто и да е софтуер за Android, ще бъдат използвани само достъпни програми за които не се налага за заплащате нищо, те са напълно безплатни.

Софтуер за запис на данни на полето.

Ако приемем, че вече имате необходимото устройство, следващата стъпка е инсталация на софтуера за работа на полето. Тук ще бъдат разгледани две програми, като втората е особено полезна и я препоръчвам за използване. Основната цел на този вид софтуер е да запише подробна следа на Вашето движение по контура на обработваемата площ. Форматът, който ще се използва е общоприетия GPX файл. Можете да намерите много програми, който записват следа в този формат в зависимост от операционната система на Вашето устройство.

Когато използвам Android, най-елементарната програма за запис на следа е GPX Logger. Можете да изтеглите софтуера оттук.

2  3

 С GPX Logger се работи много лесно, като за запис на следа е достатъчно при стартирането да натиснете бутона REC и след като завършите обиколката на имота да изберете STOP. За всеки отделен имот за записва отделен файл, като файловете ще ги намерите в папка GPX Logger на Вашето устройство. Файловете имат следния вид:

20140503-112829.gpx

20140503-141347.gpx

……………………………….

Имената на файловете представляват датата и часа на записа. Например първият файл е записан на 3 май 2014 г. в 11 часа и 28 минути.

Всъщност аз използвам таблет Nexus 7 с Android само когато трасирам имоти с GPS карта на земеделските имоти. Повече за тази карта можете да прочетете от тази статия: GPS карта на земеделските имоти за Android таблети и телефони

Друг софтуер с доста повече възможности е Fields Area (програмата вече е с нова версия и за момента препоръчвам да не я използвате, защото е със силно орязана функционалност). Тук не само можете да очертавате земеделските блокове, но още на полето можете да видите периметъра и площа на обекта. Заедно с това като основа можете да ползвате сателитна снимка на района, но за тази функция трябва да имате мобилен Интернет на устройството.

9

Fielsd Area за Android можете да свалите оттук, а подробна видео инструкция как става очертаването можете да видите в YouTube канала на ZEMap.

За запис на следи и GPS навигация предпочитам устройство Nokia Lumia 920 с OS Windows Phone 8, на което е инсталиран софтуера GeoMeter Pro. Този софтуер струва около 10 лв, но работата, която върши е неоценима.

Работа на полето

Когато отидете на полето, трябва да застанете на границата на обработваемата площ. Ако става въпрос за ливади, можете да започнете от който и да е край на ливадата и да се движите по контурите.

4

При самата обиколка, доколкото е възможно трябва GPS приемникът да се движи по границата на обработваемата земя и задължително измерването да завърши в началната точка или 3-4 метра преди нея. Когато приключите обиколката, със съответната функция на GPX Logger или Fields Area завършвате записа на файла. Ако имате повече от един контур, повтаряте процедурата докато завършите всички контури.

Софтуер за обработка на данните.

Имотите, които искате да идентифицирате трябва да бъдат предадени в *.shp формат като затворени площи. За целта, те трябва да се конвертират до *.shp чрез друга безплатна програма (DNR GPS), която можете да свалите оттук.

Конвертиране на GPX файла в SHP (шейп формат)

Няма значение дали сте обединили всички имоти в един GPX файл с някакъв софтуер или ще ги обработвате един по един, идва ред на конвертирането към *.shp формат. Забележете, че макар и видимо затворени, контурите на имотите всъщност представляват отворени линии. DNR GPS, чрез който става конверсията към *.shp, автоматично ще затвори линиите в контур, затова е по-добре линиите да не се застъпват, а да има оставен толеранс от 1-2 метра.

Тъй като ортофотоплановете са в координатна система WGS84 UTM 35N, преди конвертирането DNR GPS еднократно трябва да се настрои за работа в тази координатна система от меню File > Set Projection… > UTM zone 35N

5

Самото конвертиране става по следния начин.

 • Стартирайте DNR GPS и вмъкнете създадения *.gpx файл, съдържащ контурите на имотите.
 • От възможните формати за експорт избeрeте Save as type > ESRI Shapefile (*.shp).

6

 • Задайте име на *.shp файл и потвърдете с бутона Save, като на Shape Type задайте Polygon

7

 • В папката, в която сте създали *.shp файла заедно с него трябва да има още три файла със същото име, но с разширения *.prj, *.dbf и *.shx
 • Архивирайте в *.zip формат четирите файла, съдържащи данни за имотите.

Така създадения име_на_имот.zip файл e готов за прочитане от софтуера, с който работят земеделските служби.

Преди да занесете в общинската служба по земеделие файла, можете да проверите дали всичко сте направили успешно. Има един сайт, който не е предвиден точно за тази цел, но спокойно можете да качите своите SHP файлове за проверка върху сателитната снимка. Заедно с това, лесно можете да определите дали Вашите имоти попадат в контурите на Natura 2000 или друга защитена зона.

 8

За нови възможности при очертаването на земеделски площи и работа с GPS карта на имотите, можете да следите YouTube канала на ZEMap. Тук ще намерите различни видео инструкции и демонстрация на възможностите на софтуера.