Анализ на застъпени и необработени земеделски площи с Google Earth Pro

Използвайки GPS картата на имотите за Android, Вие имате пълен контрол върху случващото се на полето. Така лесно можете да избегнете застъпване на чужди имоти или оставяне на необработени части от Вашите земи. Когато очертаете масивите с таблет или телефон с програмата GPX Logger, заедно с SHP (шейп) файловете можете да създадете и файл за Google Earth Pro. В тази статия ще научите как можете да оцените Вашата работа чрез сравнителен анализ между обработената земя и реалните граници на имотите.

GEP

  • GPS карта и KMZ файлове с имотите.

Ако сте ни изпратили данни за Вашето землище,  Вие вече разполагате с всички необходими неща за да използвате пълноценно GPS картата на полето. Заедно с нея Вие имате и KMZ файл, който можете да отворите с Google Earth Pro за мобилно устройство и компютър.

GE_KVS

Само стартирайте файла с името на селото и Google Earth Pro ще наложи имотите върху сателитната снимка.

  • Очертаване на реално обработените площи с GPX Logger.

Очертаването на реално обработените площи е обяснено подробно в статията за работа с безплатния софтуер GPX Logger. Разбира се, можете да използвате всеки друг софтуер за Android, който записва следата в GPX формат.

Logger

На полето трябва да обиколите контура на земеделските блокове, като по този начин ще имате данни за очертаване в системата ИСАК и файл за предварителен анализ още преди да сте предали шейп файл в общинската служба.

  • Конвертиране на GPX файловете към SHP и KML формати.

В статията за очертаването на имоти има подробно обяснение как се конвертира записания на полето GPX файл до SHP (шейп) файл за системата ИСАК.

KML

Конвертирането от GPX до KML файл става по същия начин, като единствено при генерирането на новия файл трябва да укажете, че искате KML файла вместо SHP. Остава да стартирате KML файла данните ще се бъдат визуализирани върху сателитната снимка заедно с контурите и номерата на имотите от GPS картата.

  • Сравнителен анализ на данните чрез Google Earth Pro.

При първоначалното стартиране на KML файла Вие ще видите като червена линия очертаните имоти, наложени върху сателитна снимка и границите на имотите.

Log_1

Не е проблем да използвате в този вид данните, но по-добре да промените настройките така, че очертаните площи да се визуализират като запълнен контур с цвят. Изберете контура от списъка и с десен бутон на мишката изберете:

 Свойства > Стил,цвят > Площ: Цвят=Запълнен с контури

Log_2

Направете настройки за контура и цвета на запълване, като можете да задавате и прозрачността на цвета с параметъра Плътност. По този начин ще виждате като през стъкло обекти под запълнения контур.

Сега по-ясно се вижда реално обработената част от масива и в какви посоки имате застъпване или необработени площи. Остава само да изчертаете с мишката тези части и да определите тяхната площ. Това става по следния начин:

  • Изберете иконата за Добавяне на многоъгълник.
  • Задайте име на контура, както и цветовете на линията и запълването.
  • Без да затваряте този прозорец, започнете да изчертавате допълнителния контур като обиколите с мишката зоните на пресичане. За удобство можете да го преместете така накъде встрани от обекта.

Log_4

  • Потвърдете записа на контура с бутона OK на прозореца Редактиране на: Многоъгълник.
  • Направете това за всички контури на застъпване и недообработване, на които искате да определите площта.
  • Изберете контур от списъка и с десен бутон на мишката изберете Свойства > Мерки.

Log_5

В менюто Мерки можете да видите обиколката и площта на избрания контур. В примера имаме имотът, който е трябвало да бъде обработен е 12.45. Реално има навлизане в имот 12.46 с 782 m2 и навлизане в имот 12.44 със 186 m2. Поради факта, че Вие изчертавате ръчно зоните на застъпване, площите не са абсолютно точни, но почти се доближават до резултатите от автоматизираната оценка.

Log_6

Въпреки, че стойностите изглеждат малки, за обработваем имот с площ 2458 m2 това е твърде много.

Следвайки описаните стъпки на измерване и обработка на данните, Вие ще имате предварителна оценка на ситуацията. Най-добрият начин е да избегнете застъпване на съседните имоти, като за тази цел използвате GPS агро картата, която създаваме от Вашите данни.

Реклама