Създаване на атласи и тяхното използване

Създаване на атласи и тяхното използване

Както във всяка техническа област, така и при работа с GPS агро картите, доброто подреждане на данните повишават ефективността при тяхното използване. Потребителите, които разполагат със ZEMap системата имат поне два типа карти – навигационната карта на Източна Европа и карта на земеделските имоти. В инструкцията е описано подробно как да създадете папка AgroMaps и … Има още

Реклама

GPS карта на земеделските имоти за Android таблети и телефони

GPS карта на земеделските имоти за Android таблети и телефони

Собствениците на имоти и земеделските производители успешно използват GPS приемници за решаването на редица задачи. Докато отделни фирми предлагат качване на имоти в GPS приемници един по един, тук ще стане въпрос за значително по обем количество земеделски площи, при които описаните методи са неподходящи. Нашата цел е проста – всеки земеделски производител да има … Има още

Ръководство за работа с GPS карта на земеделските имоти (КВС) за Android мобилни устройства

Ръководство за работа с GPS карта на земеделските имоти (КВС) за Android мобилни устройства

Инсталирането на картата става много лесно и се свежда до елементарно копиране на файла. Необходими са няколко бързи настройки и Вие ще имате на длан всички имоти, за които сте пожелали да имате карта. Цялата процедура отнема не повече от 5 минути. Инсталирайте софтуера, който можете да свалите оттук (пробна версия за 6 дни). Стартирайте софтуера, … Има още

Съвети при търсене на имот по номер в GPS агро картата.

Съвети при търсене на имот по номер в GPS агро картата.

Всичко започва от скицата, която съдържа данни за имота – графика, номер и понякога координати. Информацията в GPS картата на земеделските имоти е структурирана по такъв начин, че търсенето на имот по номер да става лесно и еднозначно.  Преди да обясня работата със софтуера се налагат някои уточнения относно системата за идентификация на имотите в … Има още

Анализ на застъпени и необработени земеделски площи с Google Earth Pro

Анализ на застъпени и необработени земеделски площи с Google Earth Pro

Използвайки GPS картата на имотите за Android, Вие имате пълен контрол върху случващото се на полето. Така лесно можете да избегнете застъпване на чужди имоти или оставяне на необработени части от Вашите земи. Когато очертаете масивите с таблет или телефон с програмата GPX Logger, заедно с SHP (шейп) файловете можете да създадете и файл за … Има още

Видимост на иконите и номерата на имотите при различни мащаби

Видимост на иконите и номерата на имотите при различни мащаби

При създаването на GPS картата на земеделските имоти са използвани оптималните параметри на мащабиране. Въпреки това, Вие можете да променяте настройките в определени граници.   Когато разглеждате картата от „високо“, в началото ще виждате само контурите на землищата. Приближавайки графиката, в един момент ще видите очертанията на имотите, но иконите ще се появят при мащаб … Има още